Váš zamestnávateľ ohlásil prepúšťanie. Máte šancu získať úver?


Stáva sa to často. Zamestnaním si nikdy nemôžete byť celkom istý. Ak Váš zamestnávateľ ohlásil hromadné prepúšťanie alebo zatvára podnik, istotne Vás bude zaujímať, či máte nejaké šance na získanie úveru alebo pôžičky.

Ak sú už informácie o hromadnom prepúšťaní medializované, šance na získanie pôžičky sú minimálne. Spoločnosti poskytujúce úvery sa logicky snažia minimalizovať riziko, že by sa dlžník dostal do platobnej neschopnosti, čo je v prípade prepúšťania dosť vysoké. Zamestnávateľ však vôbec nemusí o svojich zámeroch ohľadom prepúšťania informovať svojich zamestnancov, úrad práce alebo médiá a často krát stačí na zamietnutie žiadosti o úver isté signály, ktoré nasvedčujú o negatívnych hospodárskych výsledkoch danej firmy. Jasným signálom pre banky je ak zamestnávateľ neplatí za svojich zamestnancov odvody, čo naznačuje že sa firma dostala s najväčšou pravdepodobnosťou do červených čísel a tak je málo pravdepodobné že úver dostanete.
Banky si pri posudzovaní žiadosti o úver skúmajú rôzne kritériá, medzi inými ich zaujíma, v akej oblasti podnikania pôsobí Vaša firma.

Ako si teda banky zisťujú informácie, či Váš zamestnávateľ nebude prepúšťať?
  • príslušný úrad práce
  • médiá, tlač
  • telefonicky si priamo u zamestnávateľa overia, či sa prepúšťanie týka aj Vašej osoby

Riešením môže byť poistenie proti neschopnosti úver splácať
Takmer všetky banky a nebankové spoločnosti majú záujem na tom, aby si klient pôžičku poistil pre prípad, že by sa dostal do platobnej neschopnosti. Ak viete, že Vám takáto situácia reálne hrozí, poistenie je určenie vhodným riešením takejto situácie. Poistenie úveru však nie je lacné, môže Vás vyjsť aj na desiatky eur mesačne (záleží od výšky úveru a Vašej bonity), no určite stojí za to.

Vytvorte si rezervu
Pre prípad, že by sa podobné situácie v budúcnosti opakovali: je rozumné, ak si vytvoríte finančnú rezervu pre prípad choroby, straty zamestnania alebo iných nepredvídateľných udalostí. Táto rezerva by mala byť minimálne vo výške troch až šiestich mesačných platov. Pôžičky sú veľmi drahé a je lepšie čerpať finančné prostredky z ušetreného ako z požičaného.