Pozor na úžeru a na čo myslieť pred podpisom zmluvy


Ponúk úverov a pôžičiek ako z nebankoviek tak aj od súkromných osôb je na Slovensku neskutočné množstvo. Ako sa vyznať v širokej ponuke, vybrať si ten najvýhodnejší úver a nenechať sa pri tom oklamať? Ponúkame niekoľko tipov, podľa ktorých by ste sa mali riadiť :
  1. Skúste sa najskôr obrátiť na bankové inštitúcie, v ktorých bezkonkurenčne získate najvýhodnejší úrok. Ak chcete získať úver bez doloženia potvrdenia o príjme, tak si budete musieť nájsť ručiteľa, alebo sa budete musieť zaručiť nehnuteľnosťou. Ak nepochodíte v banke, ďalšiu možnosť predstavujú nebankovky, ktoré však požičiavajú za vyšší úrok. Aj medzi nebankovými inštitúciami je potrebné rozlišovať – sú etické a neetické, vyberajte si podľa pozitívnych referencií, prípadne podľa tabuľky indexu etického úverovania.
  2. Ak práve nie ste odborník na zmluvy, požiadajte právnika o preštudovanie zmluvy. Za túto službu síce zaplatíte pár eur, ale v budúcnosti Vám môže ušetriť tisícky eur ak by ste podpísali nevýhodnú zmluvu.
  3. Porovnajte si ročnú percentuálnu mieru nákladov jednotlivých ponúk. Porovnávať musíte rovnaké vstupné údaje – rovnakú výšku úveru, rovnakú dobu splatnosti a mesačnú splátku. Čím nižšie percento dostanete, tým bude pre Vás úver výhodnejší. Existujú rôzne kalkulačky RPMN, ktoré Vám vypočítajú o koľko percent pôžičku preplatíte. Je to však len hrubý odhad, pre presné číslo požiadajte buď pôžičkovú spoločnosť alebo ideálne finančného poradcu, ktorý vidí aj širšie súvislosti. Opäť – nebude to zadarmo, ale v konečnom dôsledku môžete ušetriť nemalé sumy.
  4. Mali by ste vedieť, či máte možnosť pôžičku predčasne splatiť, a ak áno, tak za koľko. Poplatky za mimoriadne splátky bývajú väčšinou aj mimoriadne drahé, nakoľko veriteľ prichádza o zisky z úrokov.
  5. Informujte sa, koľko je poplatok za omeškanie splátky. Niektoré banky či nebankové inštitúcie posielajú upomienky s pokutami už po pár dňoch po neuhradení splátky. Je preto vhodné, ak si na splátky zriadite trvalý príkaz alebo inkaso a nebudete musieť na túto nepríjemnú povinnosť ďalej myslieť
  6. Poistite sa – hlavne ak si beriete väčší úver.
  7. Ak sa dostanete do platobnej neschopnosti – nečakajte dokým Vám veriteľ začne posielať upomienky, ale čo najkôr svoju situáciu vysvetlite. Každý veriteľ má záujem na tom, aby ste dlh nakoniec splatili, preto väčšina je ochotná sa dohodnúť na znížení mesačných splátok alebo na splátkovom kalendári.
Spotrebiteľské zmluvy a úžera
Podľa slovenskej legislatívy, spotrebiteľské zmluvy nesmú byť v nerovnováhe práv a povinností jednotlivých zmluvných strán. Inými slovami, zmluva o pôžičke nesmie byť len jednostranne výhodná pre veriteľa a nevýhodná pre dlžníka. (Občiansky zákonník,§ 53 ). Táto ochrana sa však netýka dohodnutej ceny a hlavného predmetu plnenia. V praxi to znamená, že ak ste súhlasili s dohodnutou cenou, úrokom a poplatkami, tak sa nejadná o porušenie tohto ustanovenia. Preto je lepšie, ak sa ešte pred podpisom zmluvy poradíte s právnikom, obvzvlášť vtedy, ak máte nejaké pochybnosti ohľadom obsahu zmluvy. Žiaľ, prax však nasvedčuje niečomu celkom inému. Veľa ľudí prišlo o strechu nad hlavou len z dôvodu že zmluvu si ani neprečítali. Takíto ľudia sa potom nemôžu spoliehať na ochranu spotrebiteľa. Uvedomte si, že zmluvu podpisujete dobrovoľne a slobodne, preto by ste mali presne vedieť, aké sú Vaše práva a povinnosti a aké sú práva a povinnosti veriteľa.


Omeškali ste sa so splátkou, akú pokutu budete musieť zaplatiť?
Výška poplatku je zahrnutá v zmluve, maximálne však od Vás veriteľ môže podľa slovenskej legislatívy požadovať priemernú hodnotu RPMN naposledy zverejnenú pred vznikom omeškania a to o viac ako 10 percentuálnych bodov per annum, zároveň však nesmie poplatok za omeškanie prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania. Týmto sa zabránilo astronomickým poplatkom za omeškanie. Poplatky však na druhej strane ani teraz nie sú najmenšie, ale ľudia, ktorí si plnia svoje povinnosti sa o úroky z omeškania vôbec nemusia starať.

Môže od Vás nebanková inštitúcia požadovať zabezpečenie nehnuteňosťou?
V minulosti sa stávali prípady, že si ľudia brali pôžičky z nebankových spoločností na pár tisíc korún a vzhľadom k tomu, že boli bez príjmu zaručili ste nehnuteľnosťou, o ktorú nakoniec prišli potom, že neuhradili niekoľko splátok. V súčasnosti sa už takáto situácia stať nemôže, nebanková spoločnosť od Vás nemôže požadovať ako zabezpečenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prevod práva k nehnuteľnosti.


Záver
Zmeny v právnych úpravách spotrebiteľských zmúv významne prispeli k zlepšeniu práv spotrebiteľa, to však neznamená, že už neexistujú nevýhodné pôžičky. Kľúčom k získaniu výhodného úveru je dôkladný prieskum, konzultácia s finančným poradcom a právnikom. Takto si môžete byť istý, že nevýhodnú zmluvu nepodpíšete.