Pôžičky na zmenku

Ľudia, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni z dôvodu straty zamestnania sa najčastejšie obracajú so žiadosťou o pôžičku na nebankový sektor. Jednou z možností, ako získať finančnú pomoc je využiť možnosť pôžičky na zmenku. Nejedná sa o žiadnu neštandardnú formu úveru, skôr naopak, pôžička na zmenku je jednou z najstarších spôsobov ako si požičať. Vydáva sa na základe zmenky, pričom zmenka predstavuje zákonne platnú cennú listinu. Peniaze dostanete len vtedy, ak podpíšete zmenku na sumu, ktorú si chcete požičať. Tento druh úveru je bezúčelový, takže takto získané finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek.
Je však potrebné čitateľov upozorniť, že požičiavanie na zmenku je najrizikovejšie. Zmenka predstavuje písomný záväzok dlžníka, na ktorom je dohodnutá suma. V slovenskej legislatíve sa zmenky riadia podľa zmenkového a šekového zákona č. 191/1950 Zb. Vďaka nej môže veriteľ dlh vymáhať naozaj veľmi jednoducho, takže sa môže ľahko stať, že v prípade, že nebudete pôžičku včas splácať, môžete prísť o celý majetok. Spravidla po tomto type pôžičky siahajú len ľudia, ktorí sa ocitli vo vážnych finančných problémoch, lebo o jeho nevýhodnosti niet pochýb.