Konsolidácia pôžičiek

Podstatou konsolidácie je zlúčenie všetkých úverov do jedného s menšou mesačnou splátkou, čím môžete ušetriť stovky eur mesačne. Na slovenskom trhu ponúka konsolidáciu veľké množstvo finančných inštitúcii. Aby bolo jasné, tak konsolidáciu nevyužívajú len príliš zadĺžení ľudia, ktorí si nedokážu splácať svoje záväzky, ale aj ľudia, ktorí so splácaním nemajú najmenšie problémy, ktorí ju využívajú na zníženie mesačných splátok.
Dlžník si pri využití tejto možnosti môže rovnako ako pri bežnej pôžičke sám zvoliť dĺžku splácania. Každá finančná inštitúcia má inú maximálnu dobu splatnosti konsolidačného úveru, najčastejšie sa však pohybuje od dvoch do desiatich rokov. Konsolidovať sa nemusia len bankové úvery, ale aj pôžičky z nebankových inštitúcií a splátkových spoločností.
Samozrejme, banka, ktorá poskytuje takýto typ úveru, si stanovuje podmienky a obmedzenia, pričom najčastejšími obmedzeniami býva vek dlžníka (žiadateľ musí mať od 18-65 rokov) a počet dlžníkových nesplatených záväzkov musí byť minimálne 2.

Je potrebné si uvedomiť, že konsolidáciou sa nezníži absolútny dlh dlžníka, ale jej hlavným cieľom je zníženie splátok. Zníženie mesačných splátok je obvzvlášť vhodné, ak dlžníkovi poklesol mesačný príjem. Konsolidácia taktiež umožní lepší prehľad v záväzkoch, kedy sa z niekoľkých pôžičiek stane jedna, s nemennou výškou počas celej doby splácania. Nevýhodou však je predĺženie doby splácania. Za zníženie splátok však dlžník platí cenu dlhšej doby splácania.

Druhou, pomerne výraznou nevýhodou je nízky limit celkovej hodnoty pôžičiek, ktoré možno konsolidovať, často tak celková výška konsolidovaných pôžičiek nesmie presiahnuť 7000 eur.