Hotovostné pôžičky

Hotovostné alebo aj rýchle pôžičky sú poskytované hlavne nebankovými subjektami na Slovensku. Získať ich môžete v spoločnostiach, ktoré sa priamo na ne špecializujú, na Slovensku ich poskytujú Provident Financial, Pohotovosť, Profi Credit alebo Teleservis Plus (pôžička Kešovka). Sú charakteristické tým, že sa poskytujú v malých sumách (väčšinou nie viac ako 1000€). Získanie hotovostného úveru je skutočne jednoduché - nepotrebujete ručiteľa, doklad o príjme a navyše je aj bezúčelový ľahko dostupný.

O hotovostné úvery prejavujú zvýšený záujem ľudia s nízkou bonitou, teda hlavne tí, ktorým by v banke úver nezriadili. Vzhľadom na to, že ľudia s nízkou bonitou patria do rizikovej skupiny z pohľadu úverového rizika, bývajú tieto úvery v porovnaní s bankovými podstatne drahšie.

Skúsenosti so spoločnosťami poskytujúcimi hotovostné úvery bývajú rozličné - jedna, spokojná časť klientov oceňuje okamžité posúdenie žiadosti a vyplatenie hotovosti, druhá, nespokojná skupina sa sťažuje na agresívny štýl vymáhania dlhov. Treba si uvedomiť, že pokiaľ si svoje záväzky a povinnosti plynúce zo zmluvy, ktorú ste podpísali plníte, nemusíte sa obávať žiadneho agresívneho vymáhania neuhradených dlhov.